De examens

Het theorie-examen

Het theorie-examen duurt ongeveer drie kwartier (45 minuten), inclusief de toelichting vóór de examenvragen. De uitslag krijg je gelijk te horen. Op het uitslagformulier (dit is geen theoriecertificaat) staat je uitslag en mocht je fouten hebben gemaakt staat ook de categorie vermeld waar je de fout in gemaakt heb. Dit zijn je aandachts-/verbeterpunten voor zowel de theorie als voor de praktijk.

Het theorie examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (gevaarherkenning).

 • Gevaarherkenning (totaal 25 vragen)
 • Verkeersregels (totaal 30 vragen)
 • Verkeersinzicht (totaal 10 vragen)

Voor de gevarenherkenning moet je 13 vragen goed hebben, voor de onderdelen Verkeersregels & Verkeersinzicht moet je er 35 goed hebben.

Gevaarherkenning

De gevaarherkenning vragen beantwoord je door aan te geven wat je in een bepaalde situatie zou doen:

A) Remmen
B) Gas loslaten
C) Niets

Waar je goed op moet letten op het examen:

 • De snelheid waarmee je in het gegeven voorbeeld rijd
 • Het achteropkomend verkeer (je ziet een binnenspiegel)
 • Er is slechts 8 seconden bedenktijd
 • Iedere gevaarherkenning vraag bestaat uit dezelfde 3 antwoorden
 • Verkeersborden/regels en inzicht

Verkeersregels

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Er zijn drie verschillende soorten vraagstelling op het examen:

 • Multiple Choice (Meerkeuzevragen)
 • Open vragen (zelf antwoord intoetsen)
 • Ja/Nee vragen

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in de bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

LET OP! Anders dan de gevaarherkenning toets worden hier bij elke vraag 3 verschillende antwoordmogelijkheden gegeven.

Tussentijdse Toets

Nadat je voor het afnemen van een Tussentijdse toets (TTT) nog even heb kunnen warm draaien middels een rijles ga je samen met een examinator van het CBR en je instructeur een proefexamen rijden, want dat is wat een TTT met andere woorden is.

De examinator beoordeelt tijdens de TTT hoe het met jouw rijvaardigheid is gesteld onder een gesimuleerde (gespeelde) druk van een examen. Middels het formulier zelfreflectie proberen we jou na je TTT tot voldoende zelfinzicht te laten komen als dit nodig zou zijn.

Na de TTT weet je waar je aandachtspunten liggen (Rij- en/of Verkeerstechnisch en/of op het mentale vlak). Tevens verdien je een vrijstelling voor je bijzondere verrichtingen mits je deze rijtechnisch en verkeersveilig uitgevoerd hebt.

De TTT wordt normaal gesproken op 2/3 van het bij jou behorende lessenpakket gepland, zodat je erna nog een aantal lessen kunt werken aan je verbeterpunten.

LET OP! Om in aanmerking te komen voor het afleggen van een TTT dien je voor je theorie-examen geslaagd (1 ½ jaar geldig) te zijn en voor 2ToDrive kandidaten te voldoen aan de eisen van deze proef.

Het praktijk-examen

EINDELIJK!! Het is zover. Al je inspanningen gaan zich dan nu uitbetalen. Je heb nog even middels een vooraf ingeplande rijles kunnen warm draaien. Het is nu niet een dusdanig formeel examen geworden dat je na alles wat je geleerd en ervaren hebt het helemaal anders moet laten zien omdat het je examen is. Wat hiermee bedoeld wordt is dat je moet laten zien wat je geleerd hebt tijdens je rij opleiding en eventueel de TTT.

Er zijn altijd situaties die op dat moment een aangepaste, verantwoorde en verkeersveilige aanpak nodig hebben en die je nog niet tijdens een rijles ben tegen gekomen. Omdat je tijdens de rijlessen handvaten krijgt aangereikt weet je ook in een niet bekende situatie altijd de juiste oplossing te vinden. Laat zien dat je het verkeer serieus neemt en dat je er zelfstandig mee kunt omgaan.

Gevaarherkenning

De gevaarherkenning vragen beantwoord je door aan te geven wat je in een bepaalde situatie zou doen:

A) Remmen
B) Gas loslaten
C) Niets

Waar je goed op moet letten op het examen:

 • De snelheid waarmee je in het gegeven voorbeeld rijd
 • Het achteropkomend verkeer (je ziet een binnenspiegel)
 • Er is slechts 8 seconden bedenktijd
 • Iedere gevaarherkenning vraag bestaat uit dezelfde 3 antwoorden
 • Verkeersborden/regels en inzicht

Verkeersregels

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Er zijn drie verschillende soorten vraagstelling op het examen:

 • Multiple Choice (Meerkeuzevragen)
 • Open vragen (zelf antwoord intoetsen)
 • Ja/Nee vragen

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in de bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

LET OP! Anders dan de gevaarherkenning toets worden hier bij elke vraag 3 verschillende antwoordmogelijkheden gegeven.

Vertrouwd lessen met een faalangst-instructeur

Autorijschool Leon is gecertificeerd in het lesgeven van leerlingen met faalangst. Dit houdt in dat leerlingen die faalangst hebben ook rijlessen kunnen volgen bij Autorijschool Leon, en dat er een speciaal programma voor deze leerlingen wordt samengesteld. Neem contact op met ons voor de mogelijkheden.

Naast het reguliere examen bestaat er ook een uitgebreider examen dat erop gespitst is om extreem nerveuze en faalangstige leerlingen meer aandacht te bieden qua examentijd en voorbereiding daarvan. Dit examen duurt 2 uur, waarvan je daadwerkelijk 30 minuten rijdt. Voor de rit neemt de examinator de tijd voor een persoonlijk gesprek, zodat jij je op je gemak voelt. Tijdens de rit is het ook mogelijk een time-out te nemen. Dit houdt in dat je naast de weg even parkeert om weer tot rust te kunnen komen. Dit examen wordt op dezelfde wijze beoordeeld als het reguliere examen.